Vzdelávanie / Jazyky / EN, Komunikácia / Manažment

Čomu sa venujeme

Projektové riadenie:

• Akreditované kurzy projektového riadenia

• Príprava na certifikačné skúšky, konzultácie a poradenstvo.


• Exin Scrum Foundation a Scrum Master Approved Trainer
• PRINCE2® Approved Trainer
• PRINCE2® Agile Approved Trainer

 

Manažérske kurzy

• Kurzy tzv. mäkkých manažérskych zručností

 

• Kurzy sú zamerané hlavne na komunikačný aspekt manažérskych zručností. Využívame pritom nielen bohaté terotetické vedomosti, ale aj priame skúsenosti z pôsobenia v nadnárodných firmách, ako aj v multilaterálnej aj ekonomickej diplomacii.

 

Odborná komunikácia v cudzom jazyku

• Kurzy ANGLICKÉHO a RUSKÉHO jazyka pre hospodársku sféru od úrovne A2 až po úroveň C2 (podľa metodiky CEFR).

 

•  Kurzy sú určené pre stredný a vyšší manažment firiem, ale aj pre záujemcov z radov verejnosti, ktorí cítia, že nedostatočné ovládanie cudzieho jazyka ich brzdí odbornom aj kariérnom raste.


• Pre manažérov, manažérska angličtina, angličtina v projektovom riadení, obchodné rokovania v anglickom jazyku, angličtina pre stavbárov, angličtina pre doktorandov a pre akademické účely, Intenzívne kurzy anglického jazyka (prax vo výučbe odbornej angličtiny od roku 1978 na vysokých školách v SR a v intenzívnych kurzoch

O nás

Spoločnosť Ethics4biz s.r.o. bola založená na jeseň roku 2008 po mojom odchode z korporátnej sféry.

Firmy, ktoré vám sľúbia hocičo, školia všetko od "chovu žiab po výrobu atómových ponoriek" a tvrdia, že majú len tých najkvalitnejších lektorov a pod. naozaj nemusím. Mám s mnohými osobné neblahé skúsenosti v oblasti prekladov aj rôznych kurzov. Touto cestou ísť nechcem, lebo je to cesta do pekiel. Musíte mať na to rozsiahlu a pomerne nákladnú infraštruktúru, a tak veľmi rýchlo sklznete do naháňania kvantity na úkor kvality, na tlačenie odmeny lektorov pod únosnú hranicu, čo sa nutne odrazí aj na kvalite. To neznamená, že na trhu nie sú aj kvalitné veľké firmy. Určite sú, ale sú špecializované na pomerne úzky okruh aktivít, pretože len tak dokážu zaistiť a udržať kvalitu. 

 

To je dôvod, prečo som zostal pri jednoosobovej eseročke "one man show". Venujem sa len tým činnostiam, na ktoré mám kvalifikáciu a skúsenosti a viem garantovať cez moju osobu alebo osoby, ktoré veľmi dobre poznám a za ktoré sa dokážem zaručiť svojim menom sľubovanú kvalitu služieb.

Motto

Radosť z poznávania a z učenia(sa) je jednou z najkrajších radostí.

Obtiažnosť výučby:

  mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  deti 0-6r     deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+     35+     65+  

Spoločnosť založená:   2008

Vhodné pre:   muži aj ženy

Certifikáty, osvedčenia, diplomy

  Agile Scrum trainer, PRINCE2® trainer, PRINCE2 Agile trainer®, P3O Practitioner, PhDr., MBA

Čo môžete očakávať

Primárne sa venujem tréningom a vzdelávaniu v oblasti tzv. mäkkých zručností, komunikácie, projektového riadenia a špecializovanej výučbe cudzích jazykov - hlavne angličtiny.


Staviam na osobnej skúsenosti a praxi v daných oblastiach, kde som pôsobil na pozíciách vyžadujúcich dané zručnosti a vedomosti v nadnárodných firmách.

Vzdelanie a skúsenosti

Daná prax a skúsenosti sú podopreté aj teoretickým vzdelaním: vyštudoval som odbor anglický a ruský jazyk na Filozofickej fakulte bývalej UPJŠ v Prešove (dnes Prešovská univerzita). Vyše 40 rokov sa venujem jazykovej výučbe - hlavne angličtine pre špecifické účely komunikácii.


Okrem toho pôsobím ako externý tútor pre interkultúrnu komunikáciu na LIGS University v Prahe (pobočka University of Hawaii v USA), kde mi bol prepožičaný titul Assistant Professor (ekvivalent nášho titulu Doc. - v USA sa doživotné tituly bežne neudeľujú, udeľujú sa len na čas pôsobenia na danej pozícii).


Ekonomické vzdelanie MBA som získal na Sheffield Hallam University vo v. Británii. Vyše 13 rokov som pôsobil v korporátnom sektore, kde som riadil oddelenia od 4 do 10 priamych podriadených a rozpočty do 1 milóna Eur.

Skupinové lekcie

Trvanie lekcie: 90 min.

Level: pokročilý, expert

Veková skupina: dospelí 18+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 6 Max: 15


Množstevné zlavy:

počet lekcií: 28 / 896 €

Školné / členské / permanentka:

školské 1 mesiac / 32 € (28 lekcií)


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00

Popis lekcie:

Intenzívny kurz anglického jazyka pre špecifické potreby - akademické zručnosti pre študentov na vysokých školách - hlavne pre doktorandov a postdoktorandov. Vhodné pred začiatkom akademického roka pre tých, ktorí si chcú osviežiť vedomosti alebo pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nebudú môcť navštevovať hodiny na danej vysokej škole a chcú sa pripraviť na predpísanú skúšku.
Počet dní je od 7 do 10 dní intenzívnej výučby vrátane večerných aktivít resp. domácich úloh na večer.
Miesto konania bude upresnené podľa záujmu. Je možné v Bratislave i mimo Bratislavy.
Po ukončení kurzu v prípade záujmu je možné pokračovať formou webinárov min. raz za týždeň (ideálne dvakrát) a raz za kvartál formou intenzívnych víkendových kurzov od piatku odpoludnia/večera do nedele odpoludnia.


Čo si potrebujete priniesť na hodinu:

Odhodlanie a časový priestor

Čo vám dáme my:

Učebnicu a doplnkové materiály

Komentáre

ID: 000432